Jak skorzystać z bonu dla nauczyciela?

Dodaj do koszyka laptop oznaczony flagą "Laptop dla nauczyciela".

 

Przejdź do koszyka, dodaj bon i zweryfikuj kod świadczenia.

 

Dokończ zamówienie i ciesz się nowym laptopem.

*Uwaga - w koszyku możesz mieć tylko laptop

Zobacz nasze rekomendacje laptopów dla Ciebie

Laptopy w całości finansowane przez bon (poniżej 2500 zł)

Zobacz laptopy

Laptopy powyżej 2500 zł

Zobacz laptopy

Najczęściej zadawane pytania o bonie.

Ministerstwo Cyfryzacji finansuje bon dla nauczyciela o wartości 2500 zł, który umożliwia zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego (Chromebook). Bon jest jednorazowy.

Nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych szkołach artystycznych, niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Nie każdy laptop kwalifikuje się do sfinansowania za pomocą bonu. W ofercie laptopy, które spełniają określone wymagania techniczne ustalone przez Ministra Cyfryzacji (zgodnie z rozporządzeniem MEiN), są oznaczone specjalną flagą "Bon dla nauczyciela". Dodatkowo, do każdego sprzedawanego laptopa zostanie dołączone oświadczenie, potwierdzające, że spełnia on minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Laptopy spełniające wymagania techniczne ustalone przez Ministra Cyfryzacji (zgodnie z rozporządzeniem MEiN) są oznaczone specjalną flagą "Bon dla nauczyciela" widoczną na karcie produktu i listingu produktów.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.), zakupiony towar pełnowartościowy może zostać zwrócony sprzedawcy.

Nie, Bon jest przeznaczony wyłącznie na zakup sprzętu dla nauczyciela do celów pedagogicznych. Nie jest możliwe wymienienie go na gotówkę, sprzedaż zakupionego sprzętu ani zwrócenie przez okres 5 lat od daty zakupu. W przypadku zwrotu laptopa zakupionego z dofinansowaniem, sprzedawca ma obowiązek anulować Bon w systemie. Potwierdzenie możliwości ponownego zakupu laptopa z dofinansowaniem zostanie przesłane poprzez wiadomość e-mail od Ministerstwa.

Jeśli zakupisz laptop droższy niż 2500 zł, różnicę będziesz musiał pokryć własnymi środkami. Na przykład, przy zakupie laptopa za 4000 zł i płatności bonem, będziesz musiał dopłacić różnicę, czyli 1500 zł, z własnej kieszeni.

Jeżeli nabywasz laptopa o niższej cenie niż 2500 zł, nie ma możliwości uzyskania zwrotu pozostałej kwoty. Na przykład, zakup laptopa za 2000 zł skutkuje utratą różnicy, czyli 500 zł, którą również nie można wykorzystać w późniejszym terminie.

Nie, niemożliwe jest przeznaczenie całego lub części bonu na inne cele, włączając w to inne rodzaje sprzętu komputerowego (np. dodatkowe oprogramowanie, akcesoria komputerowe itp.).

Nie, Bonu nie można zamienić na gotówkę, inne formy płatności ani inne środki wymiany zgodnie z przepisami prawnymi.

Tak, jednak jest to możliwe dopiero po upływie 5 lat od daty zakupu. Przed tym terminem nie można go ani sprzedać, ani wypożyczyć, ani darować.

Można skorzystać z niego do 31 grudnia 2025 roku.

Skontaktuj się z nami.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie? Będziemy szczęśliwi mogąc Ci pomóc.

Poniedziałek - Piątek od 9:00 do 17:00

Podstawa prawna:

Poz. 2811 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli